Sokak Köpekleri

Kedi Köpek

Gündelik hayatlarımızda sürekli olarak gördüğümüz ve şehrin sakinlerinden olan sokak köpeklerinin de kendilerine özgü bir yaşam şekli bulunmaktadır. Doğal ortamlarından insanlar nedeniyle koparak; betonlar arasına sıkıştırılan bu dostlarımız; şehir yaşantısına da ayak uydurmak durumunda kalmışlardır. Köpekler de diğer hayvanlar gibi sosyal canlılar olarak bilinmekte ve bir topluluk içerisinde faaliyetlerini göstermektedir. Toplu halde şehir içerisinde gezinen sokak köpekleri; bazen insanların en çok korktukları faaliyetler içerisinde de bulunabilmektedir. Saldırgan oldukları durumlar da görülen sokak köpeklerinin temel olarak zarar görme güdüsü ve yemek arayışı içerisinde yer almalarından ötürü de bazı zamanlarda tehdit oluşturan canlılar olarak görülmektedirler.

Köpeklerin şehir belediyeleri tarafından gerekli aşılarının yapılması sonrasında sokaklara geri salınması sık sık görülen bir durum olarak ifade edilmektedir. Böylelikle de köpeklerin şehir içerisinde devamlı olarak görülen hayvanlar olduğu da gözlemlenebilmektedir. Köpeklerin kendilerine ait olduklarını düşündükleri bölgelerde yer almaları ve sahiplendikleri bölgeleri koruma içgüdüsü içerisinde hareket etmeleri de devamlı olarak rastlanılan bir durumdur. Burada bulunan sokak köpekleri, herhangi bir yabancı köpeği bölgeleri içerisinde görmeleri halinde; o canlıları tehdit olarak algılamaktadırlar. Bu tip bir durumun mahal vermesi sonrasında köpekler arasında çıkacak olan kavgalar; insanların da köpeklerden korkmaları ve onları tehdit olarak algılamaları durumu söz konusu olacaktır. Köpeklerin bu şekildeki davranışlarının normal olarak değerlendirilmesi gerekmektedir.

Sokak köpekleri insanlar için herhangi bir biçimde tehdit oluşturmaz. Durup dururken saldırgan yönlerini öne çıkarmayacak olan köpeklerin; insan tavır ve davranışlarına göre içgüdüleriyle hareket edecekleri de görülebilecektir. Köpekleri görünce telaşlı ve ani hareketlerde bulunmak; köpeklerin saldırganlaşmasına neden olabilmektedir. Aynı zamanda da koşmak, korkuyu belli etmek, bağırmak, kovalamak ve şiddete yönelmek de köpeklerin harekete geçmesine neden olan durumlar olarak ifade edilmektedir.

Köpeklerin meraklı bakışlarla yaklaşmaları halinde serinkanlılığı korumak tavsiye edilmektedir. Köpeklerin kişilerin analiz edecekleri bu süreçte herhangi bir biçimde saldırganlık göstergesi içerisinde olmadığı da ifade edilebilecektir. Herhangi bir biçimde bozuntuya vermeden hareket etmek de en ideal durum olarak görülmekte ve bu tip bir hareket içerisinde yer almak da tavsiye edilmektedir

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.